ตำบล/อำเภอที่ตั้ง
เทศบาลเมืองนางรองชุมชนหนองรี , ชุมชนหนองกราด ,ชุมชนหนองเสม็ด , ชุมชนบ้านเก่า , ชุมชนวัดขุนก้อง , ชุมชนวัดร่องมันเทศ , ชุมชนวัดกลาง , ชุมชนวัดหัวสะพาน , ชุมชนวัดป่าเรไร , ชุมชนป่าตาเส็ง , ชุมชนวัดป่ารักษ์น้ำ , ชุมชนจะบวก , ชุมชนโคกหลวงพ่อ , ชุมชนบ้านถนนหัก , ชุมชนถนนหักพัฒนา , ชุมชนวัดถนนหัก , ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง , ชุมชุนหนองโพรง , ชุมชนทุ่งแหลม , ชุมชนดอนแสลงพันธ์
ตำบลนางรอง หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 14           
ตำบลถนนหักหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน