โรงเรียนนางรอง :: อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

โรงเรียนนางรอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจแก่น้องปาล์มมี่🙏🙏🙏💛 นางสาวกานต์วรี สังข์อินทร์…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน