โรงเรียนนางรอง :: อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในภาคค่ำ คณะครูโรงเรียนนางรอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน