แนะนำทำความเข้าใจระบบ Student Messenger (SM)กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

บริหารงานบุคคล

Student Messenger (SM) คือโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน(Mobile Application)เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะใช้งานได้ทั้งในส่วนของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ส่วนของครูและเจ้าหน้าที่

 • ครูประจำชั้นจะได้รับแจ้งเวลามาเรียน-เลิกเรียน ของนักเรียนทันทีที่นักเรียนทำการบันทึกเวลามาเรียน
 • ครูสามารถเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง และเช็กการเข้าเรียนรายวิชาได้
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทันที
 • ครูประจำชั้นสามารถดูข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 • ครูสามารถประเมิน SDQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกแบบสอบถาม แนบรูปถ่ายและ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียนผ่าน Mobile Application ได้ทันทีเมื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยทางโรงเรียนสามารถแก้ไขแบบสอบถามได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ครูและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับข้อมูลสรุปจำนวนการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
 • ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสรุปการมาเรียน-ขาดเรียน ในแต่ละห้องได้โดยอัตโนมัติ และสามารถดูรายงานสรุปข้อมูลในทุกๆด้านของนักเรียนได้

ส่วนของผู้ปกครอง

 • ดูรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนได้ทุกด้าน
 • รับการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
 • รับทราบการบ้านของนักเรียน ลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้าน
 • รับทราบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนส่งผ่าน Mobile Application
 • รับแจ้งข้อมูลความประพฤติของนักเรียน
 • รับแจ้งผลการเรียน
 • รับแจ้งข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาผ่านทาง Mobile Application ได้
 • สามารถอ่านบทความและสาระน่ารู้ต่างๆผ่าน ICON สาระน่ารู้บน Mobile Application ได้
 • ติดต่อครูที่ปรึกษาได้ทันที
 • ส่งพิกัดที่อยู่บ้านให้โรงเรียนทราบได้
 • เพิ่มผู้ปกครองเพื่อรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด

ส่วนของนักเรียน

 • รับแจ้งการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
 • รับทราบการบ้าน พร้อมกำหนดส่งการบ้าน
 • รับแจ้งผลการเรียน
 • สามารถสนทนากับครูที่ปรึกษาและเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
 • สามารถดูกำหนดการของทางโรงเรียน พร้อมทั้งการแจ้งเตือนส่งการบ้าน ผ่านปฏิทินการศึกษาออนไลน์
 • สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาได้
 • สามารถประเมิน SDQ และ ประเมิน EQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้
 • สามารถชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Student Pay ในการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนได้
 • สามารถค้นหาหนังสือที่น่าสนใจ หรือแนวข้อสอบจากระบบห้องสมุดออนไลน์ได้
 • ตั้งค่าปักหมุดการแจ้งเตือนต่าง ๆ
 • ดูสรุปการขาด ลา มาสายของตนเองได้
 • ดูข้อมูลความประพฤติ และคะแนนความประพฤติคงเหลือของตนเอง
 • ดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้
 • หัวหน้าห้องสามารถบันทึกขาดกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งข่าวสารรายห้องได้