สมัครเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

วิชาการ

การรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ Gifted (วิทย์ – คณิต) และ IEP
กรอกใบสมัครออนไลน์ www.nangrong.info

www.nangrong.info

Related Posts

วิชาการ

ประกาศผลการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมห้องเรียนปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมห้องเรียนปีที่  1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่โรงเรียนนางรอง  ได้ดำเนินการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ในวันที่ 2 เมษายน 2565   ไปแล้วนั้น  โรงเรียนนางรองรับนักเรียนได้ตามจำนวนในแผนการรับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอยกเลิกบัญชีสำรองของนักเรียนที่สอบขึ้นบัญชีไว้ และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2565  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

m1-65-ประกาศดาวน์โหลด

M1-65ดาวน์โหลด