สมัครเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

วิชาการ

การรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ Gifted (วิทย์ – คณิต) และ IEP
กรอกใบสมัครออนไลน์ www.nangrong.info

www.nangrong.info

Related Posts

วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลด

2. ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองดาวน์โหลด

วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลด

2. ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองดาวน์โหลด