นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนางรอง จำนวน 3 นาย รับมอบทุนโครงการพี่ทหารสานฝัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนางรอง จำนวน 3 นาย คือ 1.นศท.เกียรติศักดิ์ มาศขาว 2.นศท.ธนากร บัตรรัมย์ 3.นศท.วิศรุต เกิดดี รับมอบทุนโครงการพี่ทหารสานฝัน ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ซึ่งเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ Entrance โดยมี พ.ท.ชิษณุชา กาญจนาอัครเดช ผบ.นฝ.นศท.มทบ.26 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาCr: Fon SakayaPuttiya

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำบุคลากร MISS LU YOU ZHU

นอังคารที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนนางรอง โดยนายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับครูจากประเทศจีนที่มาช่วยสอนภาษาจีนที่โรงเรียนนางรอง ชื่อ MISS LU YOU ZHU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่

ให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆดีเด่น เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางรอง ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆดีเด่น เนื่องในวันสุนทรภู่

โดยนายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

ติดตามภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/1aayaajyLu0hwRVC5…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง ณ หอประชุมการเวกโดยมีนางพาริณี ปริธรรมมา ประธานกองทุน นายมานัส เวียงวิเศษ นายบัญญัติ ไชยจักร นางแสงอรุณ สุขเกษม รองประธานกองทุน และนายอุดม นามสวัสดิ์ เลขานุการกองทุน รายงานบัญชีการเงินและการดำเนินงานกองทุน ในการนี้ นางเบญจพร สังหิตกุล