ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิชาการ

Related Posts

วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลด

2. ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองดาวน์โหลด

วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลด

2. ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองดาวน์โหลด

วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลด

2. ประกาศรายชื่อบัญชีสำรอง ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิชาการ

ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2564 คำชี้แจ้ง 1. ทางโรงเรียนนางรองได้ทำการเพิ่มช่องทางเพื่อความสะดวกและหลีกเลี่ยงการเดินทางมากรอกใบสมัครที่โรงเรียนให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนางรอง กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จและทำการพิมพ์เอกสารมายื่นสมัครในวันที่ 24-27 เมษายน 2564 สำหรับประเภทความสามารถพิเศษ และ วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สำหรับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป2. ให้นักเรียนที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.nangrong.info