Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สามารถตรวจสอบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563ได้ในวันที่ 16 เมษายน 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สามารถตรวจสอบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563ได้ในวันที่ 16 เมษายน 2564https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspxให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการดูผลการเรียน

ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุง ระบบรับสมัครสอบ ม.1 และ ม. 4 โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2564

 แจ้งยังนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน ขณะนี้ทีมงาน Webmaster ได้รับทราบข้อมูลและปัญหา กำลังดำเนินการวิเคราะห์แก้ไขในการกรอกข้อมูลที่มากเกินไป จะเหลือเพียงกรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็นเป็นเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก คาดว่าจะทำการแก้ไขแล้วเสร็จก่อนวันที่ 11 เมษายน 2564

คำชี้แจ้ง 1. ทางโรงเรียนนางรองได้ทำการเพิ่มช่องทางเพื่อความสะดวกและหลีกเลี่ยงการเดินทางมากรอกใบสมัครที่โรงเรียนให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนางรอง กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จและทำการพิมพ์เอกสารมายื่นสมัครในวันที่ 24-27 เมษายน 2564 สำหรับประเภทความสามารถพิเศษ และ วันที่ 24-28

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนนางรองได้จัดงานวันรักวันลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนนางรองได้จัดงานวันรักวันลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=Smile.comit&set=a.3813579628762900 ขอบคุณภาพจาก Mile.Photo

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิชาการ

ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2564 คำชี้แจ้ง 1. ทางโรงเรียนนางรองได้ทำการเพิ่มช่องทางเพื่อความสะดวกและหลีกเลี่ยงการเดินทางมากรอกใบสมัครที่โรงเรียนให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนางรอง กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จและทำการพิมพ์เอกสารมายื่นสมัครในวันที่ 24-27 เมษายน 2564 สำหรับประเภทความสามารถพิเศษ และ วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สำหรับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป2. ให้นักเรียนที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.nangrong.info