ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนและจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนและจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  1. ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  2. ประเภท นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก
  3. ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษs
  4. บัญชีสำรอง
    ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่สอบผ่านเข้า ม.1 มามอบตัวที่อาคารโดมอเนกประสงค์ ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2564 เวลาการรายงานตัวในใบประกาศตามลำดับรายงานการมอบตัว
ม.1-.ในเขตพื้นที่บริการ

ม.1-ทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก

ม.1-ความสามารถพิเศษ

ม.1-สำรอง