ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนและจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนและจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 1. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนคณิต-ภาษา
 3. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-จีน
 4. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 5. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
 6. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ทุกแผนการเรียน
 7. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 8. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนคณิต-ภาษา
 9. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-จีน
 10. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 11. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
 12. บัญชีสำรอง แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 13. บัญชีสำรอง แผนการเรียนคณิต-ภาษา
 14. บัญชีสำรอง แผนการเรียนศิลป์-จีน
 15. บัญชีสำรอง แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
1.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียนวิ

2.ปรเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-คณิ

3.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-ศิ

4.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-ศิ

5.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-ศิ

6.ประเภทความสามารถพิเศษ-ทุกแผนการเรียน

7.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

8.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

9.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

10.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

11.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

12.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-วิทย์-คณิต

13.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-คณิต-ภาษา

14.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-ศิลป์-ภาษาจีน

15.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-ศิลป์-ภาษา

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้ครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ประเภทกรีฑา วอลเลย์บอล และเทควันโด้ โดย นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีและให้โอวาทกับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดเรียนภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เรียนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เนื่องด้วยโรงเรียนนางรองเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รอบคัดเลือกตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่ม 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบเกียรติบัตร

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวต้อนรับบุคลากร ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนนางรอง