ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนและจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนและจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 1. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนคณิต-ภาษา
 3. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-จีน
 4. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 5. ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
 6. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ทุกแผนการเรียน
 7. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 8. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนคณิต-ภาษา
 9. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-จีน
 10. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 11. ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
 12. บัญชีสำรอง แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 13. บัญชีสำรอง แผนการเรียนคณิต-ภาษา
 14. บัญชีสำรอง แผนการเรียนศิลป์-จีน
 15. บัญชีสำรอง แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
1.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียนวิ

2.ปรเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-คณิ

3.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-ศิ

4.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-ศิ

5.ประเภทโควตา-ม.3-โรงเรียนเดิม-แผนการเรียน-ศิ

6.ประเภทความสามารถพิเศษ-ทุกแผนการเรียน

7.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

8.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

9.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

10.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

11.ประเภทนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก-แ

12.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-วิทย์-คณิต

13.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-คณิต-ภาษา

14.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-ศิลป์-ภาษาจีน

15.บัญชีสำรอง-แผนการเรียน-ศิลป์-ภาษา

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด