แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะแจ้งช่องทางการเข้าเรียนและวิธีการเข้าเรียนในลำดับต่อไป

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด