ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ภาษาไทย

2.คณิตศาสตร์

3.1วิทยาศาสตร์

3.2เทคโนโลยี

4.สังคมศึษา

5.สุขศึกษาและพลศึกษา

6.ศิลปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาต่างประเทศ

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนIS

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด