รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น และทุกห้อง นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมและเข้าร่วมเรียนตามตารางเรียนของครูแต่ละคนได้เลยครับ

ม.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOwQUYGVo77F1mMFpUQVqR4B2_Dqlipxy-hJ-njX0UY/edit?usp=sharing
ม.2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7igTkw2jIBo4rWkDbsg-HF5zwPEs0xP616XCGTxo0M/edit?usp=sharing
ม.3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xf-4-nuUvogB3egVSbUdrt5ZNcu7SgF255iqCjrbEE/edit?usp=sharing
ม.4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJw32agzL90wGKh-cS05jUS0qsjdVqo11yse9HcHUa4/edit?usp=sharing
ม.5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_jybWuwZJILyl3O364kh_EXmOfj4gR8J8MWuOtiHCY/edit?usp=sharing
ม.6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_Ctjd1rMnuz50C94WTywYcmIsrGiy5OwGiIDIssgoo/edit?usp=sharing

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภานุพงษ์ ปราบภัยและนายธนภัทร ศรีสุวรรณ เข้ารับเกึยรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรม

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายภานุพงษ์ ปราบภัยและนายธนภัทร ศรีสุวรรณ เข้ารับเกึยรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จากผลงานในการส่งภาพถ่ายและคำกลอน เข้าประกวดประกอบด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัตรงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยม

วันที่ 31สิงหาคม 2564 เวลา09.30-10.30 น. งานแนะแนวรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัตรงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยมประจำเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเกีรติบัตรระดับเงินและระบบการบริหารจัดจัดการดำเนินงานเรียนรวมยอดเยี่ยมระดับทอง จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564

การงานอาชีพดาวน์โหลด

คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

ภาษาไทยดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

ศิลปะดาวน์โหลด

สังคมศึกษาดาวน์โหลด

แนะแนวดาวน์โหลด

สุขศึกษาดาวน์โหลด