รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น และทุกห้อง นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมและเข้าร่วมเรียนตามตารางเรียนของครูแต่ละคนได้เลยครับ

ม.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOwQUYGVo77F1mMFpUQVqR4B2_Dqlipxy-hJ-njX0UY/edit?usp=sharing
ม.2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7igTkw2jIBo4rWkDbsg-HF5zwPEs0xP616XCGTxo0M/edit?usp=sharing
ม.3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xf-4-nuUvogB3egVSbUdrt5ZNcu7SgF255iqCjrbEE/edit?usp=sharing
ม.4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJw32agzL90wGKh-cS05jUS0qsjdVqo11yse9HcHUa4/edit?usp=sharing
ม.5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_jybWuwZJILyl3O364kh_EXmOfj4gR8J8MWuOtiHCY/edit?usp=sharing
ม.6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_Ctjd1rMnuz50C94WTywYcmIsrGiy5OwGiIDIssgoo/edit?usp=sharing