รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น และทุกห้อง นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมและเข้าร่วมเรียนตามตารางเรียนของครูแต่ละคนได้เลยครับ

ม.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOwQUYGVo77F1mMFpUQVqR4B2_Dqlipxy-hJ-njX0UY/edit?usp=sharing
ม.2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7igTkw2jIBo4rWkDbsg-HF5zwPEs0xP616XCGTxo0M/edit?usp=sharing
ม.3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xf-4-nuUvogB3egVSbUdrt5ZNcu7SgF255iqCjrbEE/edit?usp=sharing
ม.4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJw32agzL90wGKh-cS05jUS0qsjdVqo11yse9HcHUa4/edit?usp=sharing
ม.5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_jybWuwZJILyl3O364kh_EXmOfj4gR8J8MWuOtiHCY/edit?usp=sharing
ม.6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_Ctjd1rMnuz50C94WTywYcmIsrGiy5OwGiIDIssgoo/edit?usp=sharing

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำบุคลากรและต้อนรับ นายมานะ เล่สิงห์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตรกรรม

แนะนำบุคลากรและต้อนรับ นายมานะ เล่สิงห์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตรกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนนางรองขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง Cr:ครูจามจุรี สระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนนางรอง

กองทุนส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนนางรอง นำโดยนางพาริณี ปริธรรมมา ประธานกองทุนฯ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประกอบด้วย ทุนผลการเรียนดี ทุนกิจกรรมดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนบุตรบุคลากร ประธานในพิธีโดยนายสำราญ สุขเกษม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนนางรอง ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยภาพกิจกรรมhttps://drive.google.com/…/1Wm1xdrEsD_zzq…Cr:ครูจามจุรี สระแก้ว ,นายอาณาจักร นามสวัสดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรอง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรอง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยนายสำราญ สุขเกษม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม