ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนางรอง ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ชุมนุมดาราศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทค