แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฏาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฏาคม 2564 ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง หรือเดินทางมาจากเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ให้นักเรียนดำเนินการเริยนออนไลน์ ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความเสี่ยงให้มาเรียนตามปกติ

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนเทอม 2/2564

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.วิทยาศาสตร์และเคโนโลยีดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษา-1ดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า)  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท 

ประกาศดาวน์โหลด

ใบสมัครดาวน์โหลด

ใบสมัครดาวน์โหลด