Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภานุพงษ์ ปราบภัยและนายธนภัทร ศรีสุวรรณ เข้ารับเกึยรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรม

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายภานุพงษ์ ปราบภัยและนายธนภัทร ศรีสุวรรณ เข้ารับเกึยรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จากผลงานในการส่งภาพถ่ายและคำกลอน เข้าประกวดประกอบด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัตรงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยม

วันที่ 31สิงหาคม 2564 เวลา09.30-10.30 น. งานแนะแนวรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัตรงานระบบแนะแนวยอดเยี่ยมประจำเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเกีรติบัตรระดับเงินและระบบการบริหารจัดจัดการดำเนินงานเรียนรวมยอดเยี่ยมระดับทอง จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย