Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า)  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท 

ประกาศดาวน์โหลด

ใบสมัครดาวน์โหลด

ใบสมัครดาวน์โหลด