รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกจำนวน 3 อัตรา 
ตำแหน่ง นักการภารโรง (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท 
ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า)  จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท 

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด