ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก โท ตรี ให้กับนักเรียนที่สอบไล่ได้ ในปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมการเวก

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบพิธีมอบใบปร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินครู โรงเรียนนางรอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และการประเมินเพื่อเลื่อน/มีวิทยฐานะชำนาญการ ณ ห้องประกันคุณภาพ

การประเมินครู โรงเรียนนางรอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และการป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิลิตร และหน้ากากอนามัย (50 ชิ้น/กล่อง) ให้แก่นักเรียนทุกห้อง

โรงเรียนนางรอง ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิล

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning ในยุค COVID-19

นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ