ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงมอบชุดยูกาตะ จำนวน 5 ชุด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้