สมาคมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงมอบชุดยูกาตะ จำนวน 5 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้โรงเรียนนางรอง ไม่ได้รับอาสาสมัครช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น ทางสมาคมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงมอบชุดยูกาตะ จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รับมอบชุดยูกาตะ โรงเรียนนางรอง ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสมาคมเจแปนฟาวด์เดชั่นกรุงเทพฯ…🙏

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด