ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ Active Learning ในยุค COVID-19

นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ