ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิลิตร และหน้ากากอนามัย (50 ชิ้น/กล่อง) ให้แก่นักเรียนทุกห้อง

โรงเรียนนางรอง ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิล