พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก โท ตรี ให้กับนักเรียนที่สอบไล่ได้ ในปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมการเวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก โท ตรี ให้กับนักเรียนที่สอบไล่ได้ ในปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมการเวก โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติภัทรคุณ เจ้าคณะอำเภอนางรอง เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรภาพกิจกรรม👇🏻👇🏻https://drive.google.com/…/1fPdRMVcVlH1FMuH6yBt42bkv4Ey…และติดตามภาพที่เพจชุมนุมถ่ายภาพ รร.นางรอง เพจสังคมศึกษา รร.นางรองCr: Apiwat,Albert,Arnajak

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด