ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม

35008F37-B52F-4154-90CF-12E1C2FA73BF.jpeg

Scan_20220120-13

Scan_20220120-2-2

Scan_20220120-3-1

Scan_20220120-5-1

Scan_20220120-6-1

Scan_20220120-7-1

Scan_20220120-8-1

Scan_20220120-9-1

Scan_20220120-10-1

Scan_20220120-11-1

Scan_20220120-12-1

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด