ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ นักเรียนขั้น ม. 3/3 ร่วมเข้าสอบ TEDET