ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้ารับฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้ารับฝึกภาคปกตินักศึก