นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้ารับฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้ารับฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด