ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนางรอง เป็นศูนย์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดย นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ