ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กชายสรัล อู่วิเชียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนนางรอง ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ชมเชยระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์TEDETประจำปี พ.ศ. 2564