ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวญาดา ศรีไชโยรักษ์ ม.4/11 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิง น้ำหนักไม่เกิน 73 กก. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์