แจ้งตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนนางรองจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ให้นักเรียนที่มาเข้าสอบทำการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมงและนำผลการตรวจมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
หมายเหตุ หากนักเรียนมีผลตรวจเป็นบวก ให้ทำการแจ้ง 044632300 ในเวลา 9.00 – 15.30 น.

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด