แบบสำรวจนักเรียนกลุ่มติดโควิดและกลุ่มเสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจนักเรียนกลุ่มติดโควิดและกลุ่มเสี่ยง สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ปีกาารศึกษา 2565 การสำรวจนี้เพื่อการจัดห้องสอบพิเศษในกรณีที่นักเรียนผู้เข้าสอบมีภาวะความเสี่ยงสูง
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามที่่ 044-632300 ห้องวิชาการโรงเรียนนางรอง และ 0872498399 นางนันทา แป้นดวงเนตร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKFWpcm6tb2CwVrBwg4iVsZmy4NcXZA9NnucACnOOFvlHyg/viewform

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด