กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ IEP. ระดับ ม .1 – ม.6 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด