การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอกข้อมูลใบมอบตัวในระบบแล้วปริ้นท์ พร้อมติดรูปถ่าย (เอกสารทุกอย่างนำมาทั้งสำเนาและฉบับจริง)

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด