ประกาศผลการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมห้องเรียนปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมห้องเรียนปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2565. ตามที่โรงเรียนนางรอง  ได้ดำเนินการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ในวันที่ 3 เมษายน 2565   ไปแล้วนั้น  โรงเรียนนางรองรับนักเรียนได้ตามจำนวนในแผนการรับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอยกเลิกบัญชีสำรองของนักเรียนที่สอบขึ้นบัญชีไว้ และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2565  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด