เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงกมลชนก ไชยสถาน ม.3/9 เด็กชายสรัล อู่วิเชียร ม.2/12 เด็กหญิงกัญญาวีร์ กมลชิตร ม.2/12 🏆ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 15 ทีม จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด