เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงกมลชนก ไชยสถาน ม.3/9 เด็กชายสรัล อู่วิเชียร ม.2/12 เด็กหญิงกัญญาวีร์ กมลชิตร ม.2/12 🏆ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 15 ทีม จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำบุคลากร MISS LU YOU ZHU

นอังคารที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนนางรอง โดยนายมานัส เวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับครูจากประเทศจีนที่มาช่วยสอนภาษาจีนที่โรงเรียนนางรอง ชื่อ MISS LU YOU ZHU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่

ให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆดีเด่น เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางรอง ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆดีเด่น เนื่องในวันสุนทรภู่

โดยนายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

ติดตามภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/1aayaajyLu0hwRVC5…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง ณ หอประชุมการเวกโดยมีนางพาริณี ปริธรรมมา ประธานกองทุน นายมานัส เวียงวิเศษ นายบัญญัติ ไชยจักร นางแสงอรุณ สุขเกษม รองประธานกองทุน และนายอุดม นามสวัสดิ์ เลขานุการกองทุน รายงานบัญชีการเงินและการดำเนินงานกองทุน ในการนี้ นางเบญจพร สังหิตกุล