ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ “ขว้างค้อนหญิง” คัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดขอนแก่น

นางสาวพนิดา โชคเกิด สถิติรวมทั่วประเทศ อยู่อันดับที่ 6