ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ประเภทกรีฑา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิยะบุตร บำรุงพงศ์👍👍 วิ่ง 3×800 ม. ชาย ได้เหรียญเงินได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดพัทลุงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 1.นายปิยะบุตร บำรุงพงศ์วิ่ง 3×800 ม. ได้ที่ 2 ไปแข่งขันต่อรอบประเทศ2.นายกฤษณะพจน์ สีหะวงษ์ วิ่ง 1500ม. 3.นายนพรัตน์ เพียรสันเทียะ วิ่ง1500ม. 4นายตุลธร หรบรรห์ พุงแหลน 5.นายปิยภัทร เกิดนาค ขว้างจักร โรงเรียนนางรอง ขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันทุกคน

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้ครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ประเภทกรีฑา วอลเลย์บอล และเทควันโด้ โดย นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีและให้โอวาทกับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดเรียนภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เรียนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เนื่องด้วยโรงเรียนนางรองเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รอบคัดเลือกตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่ม 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบเกียรติบัตร

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวต้อนรับบุคลากร ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนนางรอง