ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ประเภทกรีฑา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิยะบุตร บำรุงพงศ์👍👍 วิ่ง 3×800 ม. ชาย ได้เหรียญเงินได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดพัทลุงนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 1.นายปิยะบุตร บำรุงพงศ์วิ่ง 3×800 ม. ได้ที่ 2 ไปแข่งขันต่อรอบประเทศ2.นายกฤษณะพจน์ สีหะวงษ์ วิ่ง 1500ม. 3.นายนพรัตน์ เพียรสันเทียะ วิ่ง1500ม. 4นายตุลธร หรบรรห์ พุงแหลน 5.นายปิยภัทร เกิดนาค ขว้างจักร โรงเรียนนางรอง ขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันทุกคน

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด