ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนางรอง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID -19 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง