เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนางรอง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID -19 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกรกมล กอบเกื้อ นักเรียนชั้น ม.6/12 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวคท.) ร่วมกับ สพฐ.