ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกรกมล กอบเกื้อ นักเรียนชั้น ม.6/12 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวคท.) ร่วมกับ สพฐ.