การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนนางรอง ณ หอประชุมการเวกโดยมีนางพาริณี ปริธรรมมา ประธานกองทุน นายมานัส เวียงวิเศษ นายบัญญัติ ไชยจักร นางแสงอรุณ สุขเกษม รองประธานกองทุน และนายอุดม นามสวัสดิ์ เลขานุการกองทุน รายงานบัญชีการเงินและการดำเนินงานกองทุน ในการนี้ นางเบญจพร สังหิตกุล บริจาคเงินสมทบกองทุนจำนวน 100,000 บาท รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบกองทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม คลิก 📌📍https://drive.google.com/…/1ucB99tAdt1rRMw3PIw15IHXiCSI…

📸Apiwat Sittisena

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้ครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ประเภทกรีฑา วอลเลย์บอล และเทควันโด้ โดย นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีและให้โอวาทกับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดเรียนภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เรียนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เนื่องด้วยโรงเรียนนางรองเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รอบคัดเลือกตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่ม 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบเกียรติบัตร

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวต้อนรับบุคลากร ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนนางรอง