ค่ายเยาวชนจิตอาสา “พัฒนาสังคมสู่การเรียนรู้” วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกสนวน

โรงเรียนนางรอง โดย คณะครูและบุคลากร กลุ่มเยาวชนจิตอาสา คณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา “พัฒนาสังคมสู่การเรียนรู้” วันที่ 4 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 5 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย
🎈ฐานกิจกรรมนันทนาการ
🎈ฐานกิจกรรมไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
🎈ฐานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
🎈ฐานกิจกรรม สานฝันเพื่อเยาวชน
🎈ฐานกิจกรรมEnglish for fun
🎈และฐานกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ภาพกิจกรรม👇🏻👇🏻👇🏻 https://drive.google.com/drive/folder…

ใส่ความเห็น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.