กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในงานเปิดบ้านครูภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในงานเปิดบ้านครูภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่13มกราคม 2566 ผลการแข่งขัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800บาท
เด็กหญิงพิมพ์ภารดา รัชอินทร์ ม.2/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1500 บาท
นายนิติภูมิ เถาปรัก ม.5/3
นายจตุภัทร ทศคุย ม.5/4
นางสาวเกศริน จันทร์เจ้า ม.5/10

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.