สภานักเรียน ชุมนุมดนตรีและเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนนางรองจัดกิจกรรมการจำหน่ายไม้กวาดจากขวดพลาสติกและการแสดงดนตรีที่”ตลาดถมมืดถมมอ”

สภานักเรียน ชุมนุมดนตรีและเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนนางรองจัดกิจกรรมการจำหน่ายไม้กวาดจากขวดพลาสติกและการแสดงดนตรี ที่ตลาดถมมืดถมมอ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสมทบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 9,659 บาทขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคและให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ 📌คุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นางมยุรี หมวดสันเทียะ นายศิริปัญญา สะเดา นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ นางสาวศีตกาล ทวีลาภ นางพรพิศ บุญมี นางสาวกาญจนา ย่องไธสง
Cr.ครูสมเจตน์ เสาโร
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.