ขอแสดงความยินดีกับนางสาว จารุวรรณ หมื่นฤทธิ์ รางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง อันดับ 1 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number ONE 13

โรงเรียนนางรอง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว จารุวรรณ หมื่นฤทธิ์ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE NANGRONG ปี 2566 รางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง อันดับ 1 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 13
…เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแข่งขันรอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
…ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์
…ขอบคุณผู้อำนวยการมานัส เวียงวิเศษ ที่สนับสนุนส่งเสริม
..ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้โอกาสและสนับสนุนเสมอมา
…ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
…ขอบคุณกองเชียร์ ตำนาน TO BE NUMBER ONE DANCER ที่กรี๊ดจนเวทีแตก
…สำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อ ทุกคนทำดีที่สุดมากๆ ขอบคุณเด็กๆ ทุกคน
…นางสาวธิดารัตน์ เนานะมะบัติ
…นางสาวพีระดา อาสานอก
…นายณราธร นิยม
…นางสาวกัญญาพัชร จิตรจันทึก
…ชมรม TO BE NUMBER ONE NANGRONG SCHOOL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.