การสัมมนาวิชาการ school inspiration start here และการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล

การสัมมนาวิชาการ school inspiration start here และการพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล วันที่ 21 มกราคม 2566 ณห้องราชาบอลลูน โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครโดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนนางรองเข้ารับการอบรม 4 คน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.