นางสาวชฎาพร สีผักแว่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

คุณครูอารีย์ นาคนางรอง และนางสาวชฎาพร สีผักแว่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.