กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จ้ดงานตรุษจีนภายในโรงเรียนนางรอง ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกิจกรรมหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จ้ดงานตรุษจีนภายในโรงเรียนนางรอง ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกิจกรรมหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.